OPIS ISTRAŽIVANJA
Istražujemo projekt “Zadar baštini – integrirani kulturni program Grada Zadra 2020” čiji je cilj obnova nepokretnih kulturnih dobara. Pratimo utjecaj kohezijske politike na život zajednice.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Zadar baštini – integrirani kulturni program Grada Zadra 2020
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.06.1.1.01.0052
MREŽNA STRANICA https://www.zadarbastini.hr/
KORISNIK Grad Zadar
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 66.461.390,13 kuna
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Kulturna baština
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Kultura i turizam
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Projekt pokrenut!

Zadarska gimnazija „Franje Petrića“ izabrana je za sudjelovanje u #ASOC Pilot projektu u Hrvatskoj za 2020. godinu! Zadatak nas učenika je da izaberemo projekt u svom gradu koji je (su)financiran sredstvima iz strukturnih fondova EU-a te da ga predstavimo na što zanimljiviji i inovativniji način. Polako smo se upustili u istraživanje. Prvi sastanak odradili smo 18. siječnja 2020. i prvi korak  uspješno obavili uz pomoć mentorice Antonije Kero.

Raspravljali smo o tome što znači sama kohezija kao pojam i kako mi kao građani možemo pratiti rješavanje gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika među zemljama EU-a. Kao aktivnosti prve lekcije, pogledali smo dva kratka videa na temu Kohezijska politika i Građansko praćenje. Nakon toga smo kratko raspravili o promjenama u našoj zajednici koje smo u zadnje vrijeme primijetili, a da su se odrazile na naš život kao građana Grada Zadra. Neke institucije su svojom nadogradnjom i obnovom doprinijele podizanju kvaliteta života stanovnika u Zadru.

Raspravljali smo dalje o projektima u gradu Zadru, a koji su (su)financirani sredstvima iz EU fondova, a sve to u odnosu na kohezijsku politiku. Zanimljivo je bilo vidjeti koliko mi kao građani možemo o projektima saznati i uopće što sebe prepoznajemo kao aktivne promatrače ovako važnih stvari kao što su velika ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i kulturu grada.

Osnovne mrežne stranice s kojima smo započeli istraživanje su: www.strukturnifondovi.hr i https://asoc.strukturnifondovi.hr/.

Podijelili smo se u manje skupine i kroz devedeset minuta osmislili prijedloge za istraživanje projekata. Prijedloge smo, nakon utvrđivanja glavnih ciljeva i sastavljanja sheme tijeka građanskog praćenja, predstavili međusobno jedni drugima. Ideja koja je dobila najveći broj glasova prisutnih je: „ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“.

Razgovarali smo o cilju istraživanja i zadaćama pojedinih uloga. Također smo zajednički pretraživali mjesta na kojima javna uprava objavljuje informacije i otvorene podatke vezane uz projektnu temu. Osim toga, istražili smo važnost sekundarnih podataka u istraživanju i praćenju detalja o projektu. U svakom slučaju, vrlo važna informacija do koje smo došli je ta da uvijek trebamo navoditi izvore podataka koje koristimo u našem istraživanju.

Nakon pregledanih video isječaka, ponovo smo se podijelili u skupine i napravili kratki plan istraživanja. Nakon što je svaka grupa iznijela svoje viđenje o osnovne potrebe sadržaja dokumentacije za istraživanje te korake koji se trebaju poduzeti, zajedno smo se dogovorili o daljnjim koracima. Budući da je projekt „ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“ podijeljen u četiri segmenta, na taj način ćemo i pristupiti istraživanju. Četiri priče ćemo pokušati pretočiti u jednu zaokruženu cjelinu. Prije svega, kontaktirat ćemo našeg regionalnog savjetnika iz Regionalne razvojne agencije Zadra Nova. Nakon toga ćemo pokušati stupiti u kontakt s nositeljima projekta. Jedan dio istraživanja odnosit će se na mrežna istraživanja službenih stranica projekta, medijskih zapisa o projektu, dok će se drugi dio istraživanja odnositi na razgovore s nositeljima projekta. Osim povijesne priče, koja je vrlo važna za pozadinu projekta, bit će nam zadatak istražiti i financijski dio, prikazan statističkim vrijednostima.

Dogovorili smo detalje vezane uz domaću zadaću koja se odnosi na svaku pojedinu ulogu.

Odabrani projekt bavi se obnovom zadarskih bedema što nam se jako svidjelo, znajući njihovu povijesnu važnost i njihovu simboliku “štita” grada. Također smo osmislili i naziv svog istraživanja, odnosno svog projekta, a to je “Zadarska baština pod EU zvijezdama”. Podijelili smo zadatke na temelju pojedinačnih sposobnosti, koje smo spoznali kroz zajednički rad. Tako će se Jakov Zorić svojim kreativnim idejama pozabaviti izradom logotipa te budućim zadatcima u polju dizajna. Njemu će pomoći Ivan Mile Kozulić, ujedno i timski fotograf čiji je zadatak ovjekovječiti svaki bitan trenutak u procesu izvođenju projekta. Važnu ulogu voditelja istraživanja dobio je David Blaslov, koji će svaki korak i odluku pomno pratiti. Osobe za predstavljanje priče Fani Čeović i Ivan Grašo imaju zadatak bilježiti nove ideje i odluke donesene na sastancima. Neumorni Ivan Mile Kozulić ima još jedan zadatak zajedno s Oliverom Gojkovićem, oni su timski analitičari i programeri pa je njihov zadatak baviti se financijama i raznim računanjima i statistikama koje ulaze u projekt. Još jedna vrlo bitna stavka projekta je predstavljanje cijelog projekta javnosti. Za društvene mreže zadužene su Mare Žunić i Martina Bačić, koje će dijeliti sve zanimljivosti i trenutke preko Instagrama, Facebooka i Twittera. Također, svi koraci projekta bit će dostupni na jednom mjestu, na blogu. Za njega su zadužene Ema Žilavec i Hana Begić, a na njemu će se moći pratiti razvoj procesa sve do krajnjeg rezultata. Ovakva podjela rada uvelike će nam olakšati posao. Svaka uloga vrlo je bitna i  trebat ćemo se maksimalno posvetiti kvalitetnom izvođenju svog dijela posla. Tek će se povezivanjem rada svakog od nas dobiti krajnji proizvod i kvalitetno uložen rad i trud! No, tek smo krenuli u avanturu i vjerujte u naš uspjeh!

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

ZADARSKI BEDEMI KAO ŠTIT OD ZABORAVA

Zašto smo uopće krenuli u istraživanje ovog projekta? Primijetili smo da Zadar obiluje mnoštvom povijesnih građevina. Već godinama te su građevine razlog dolaska brojnih posjetitelja u naš grad. Da nas ne biste krivo shvatili, nas veseli činjenica da velik broj ljudi iz godine u godinu dolazi u naš grad. Tada naš grad obuzme posebni ugođaj. No, s dolaskom brojnih posjetitelja, ali i pod utjecajem vremenskih uvjeta te godinama starosti tih građevina, s vremenom se te građevine sve više oštećuju. To je prvi problem koji uočavamo. Drugi problem odnosi se na činjenicu da veći dio lokalnog stanovništva ništa posebno ne dobiva od spomenutih povijesnih građevina (osim profita koji zarade prilikom iznajmljivanja apartmana). No, lokalno stanovništvo čak nije niti svjesno vrijednosti ovakvih povijesnih ostavština te uopće nisu upoznati s njihovom ulogom u obrani grada. Stoga pohvaljujemo vrijednu ideju da se razmisli o obnovi ovih povijesno vrijednih građevina kako bi se sačuvalo vrijedno nasljeđe, a s druge strane kako bi se promislilo o uporabi ovih građevina od strane lokalnog stanovništva. Jedan dio projekta je uređenje Providurove palače. Tisuću puta smo mi prošli kraj te zgrade, a da nismo bili svjesni da je ona stoljećima imala ogromnu urbanu, društvenu i arhitektonsku ulogu. No, zub vremena je nemilosrdan. Palača je s godinama izgubila svaku svoju spomenutu ulogu.

Ovim projektom predviđeno je uređenje dvorane za čitaonicu, muzejski dućan, radionicu, garderobu, restoran… Brojne lokalne udruge koje se bave umjetnošću i kulturom općenito, dobile bi prostor za izložbe, radionice, predavanja, konferencije. Potencijal Palače je ogroman te će uređenje biti inovativno na način da se povijesno nasljeđe povezuje s ovime „danas“, radi onoga „sutra“. Riječ je o spoju povijesti i modernog, tradicije i inovacije, kulture i turizma. I u konačnici, povijesti i čuvanja identiteta za budućnost.

Drugi dio projekta odnosi se na obnovu Bedema zadarskih pobuna. Mi ga u Zadru zovemo Muraj. Muraj je u povijesti odigrao značajnu ulogu u obrani našeg Grada. S godinama je naš Muraj oronuo i zaslužio ne samo obnovu, već i revitalizaciju. Kad kažemo „revitalizaciju“ onda mislimo na ponovno oživljavanje naših bedema. Podršku za to daje nam i UNESCO-va odluka koja je od 2017. godine uvrstila Muraj na Popis svjetske baštine kao dijela kulturnog dobra. Revitalizacija bi se odvila na način da Bedemi postanu pješačka zona, javna površina s društvenim i kulturnim sadržajima. Sadašnja uloga bedema usmjerena je isključivo na motorni promet. Namjera je ovog vrijednog projekta omogućiti lokalnom stanovništvu, ali i posjetiteljima sudjelovanje i su-kreiranje urbanog života zadarskih Bedema. Šetalište, drvene kućice u kojima bi se nudili autohtoni proizvodi ovoga kraja, prodaja tradicijskih jela i pića – samo su dio ponude koji je u ciljevima projekta. Ovime bi bedemi ponovo postali štit našeg Grada. Štit od zaborava. Šećući bedemima, stanovnici i ostali turisti imali bi priliku osjetiti veličanstveni doživljaj lokalne povijesti, kulture i kreativnosti. Da je za sve ovo potrebna edukacija svih dionika koji sudjeluju u kulturi i turizmu, prepoznato je trećim dijelom projekta kojemu je naziv „Jačanje kapaciteta za promociju kulturno-turističkih proizvoda“. U sklopu projekta organiziran je ciklus edukacija za djelatnike u turizmu, kulturi, gradskoj upravi i ostalim organizacijama kojima su u središtu interesa kulturni resursi grada. Da bi sve bilo javno, transparentno te da se Providurova palača i gradski bedemi profiliraju kao imidž grada Zadra zadužen je četvrti dio projekta.

Koje su bile prepreke u provođenju projekta, koliko je projekt do sada ostvario svoj cilj, kakav je stav lokalnog stanovništva o projektu i njegovim ciljevima…samo su neke od stvari koje bismo voljeli dodatno istražiti. Namjera nam je anketirati lokalno stanovništvo, provesti strukturirane intervjue s partnerima projekta. Po mogućnosti, voljeli bismo organizirati okrugli stol sa svim sudionicima projekta, kao i potencijalnim korisnicima spomenutih građevina.

Osnovna svrha našeg istraživanja je svojim primjerom potaknuti prvenstveno naše kolege, učenike na sudjelovanje u aktivnom praćenju ovakvih projekata te o mogućnostima ESI fondova.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA