IZVJEŠĆE O PROVEDENOM GRAĐANSKOM PRAĆENJU NA PLATFORMI MONITHON.EU

 

Izvješće možete pogledati OVDJE.

 

AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA ODABRANOG PROJEKTA

Projekt CASCADE kao ključ za održanje bioraznolikosti i ekološke održivosti Jadranskog mora

Na lokaciji Delta u Rijeci izgradit će se uređaj drugog stupnja pročišćavanja za pročišćavanje otpadnih voda u skladu s veličinom aglomeracije i osjetljivošću mora ovog dijela Riječkog zaljeva. Budući da se naš tim IT & CRO Seastem u sklopu projekta CASCADE bavi proširivanjem svijesti, procjenjivanjem kvalitete i osjetljivosti obalnih i morskih ekosustava u Italiji i Hrvatskoj, ideja projekta ”Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” nas je zainteresirala i navela na praćenje istog. Osim toga, tema projekta poistovjećuje se s temom našeg timskog istraživanja pod nazivom OUR SEASTEM, što podrazumijeva obnovu ugroženih vrsta i podršku integriranom upravljanju. 19. ožujka 2023. predvidjeli smo zajednički stručni posjet mjestu odvijanja projekta. Naime, nepročišćena otpadna voda koja se ponovno vraća u naše vodene tokove može uzrokovati rast biljaka i algi u prekomjernim količinama, što iscrpljuje kisik i uništava ribe i morski svijet. Osim toga, uzrokuje i prilično neugodan miris. Na mjesto odvijanja ovog projekta (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Delta, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.) uveli su nas rukovoditeljica Eileen Andreis te Dalibor Marčelja. Ovo je tvrtka koja se bavi distribucijom vode za piće do korisnika i odvodnjom otpadnih voda. U prvoj fazi obilaska imali smo prilike vidjeti mehanički predtretman koji se sastoji od dva glavna kolektora (istočni i zapadni). Pomoću prvog kolektora koji zovemo grube rešetke odvija se proces grubog filtriranja otpadne vode. Saznali smo kako vlažne maramice u ovom procesu predstavljaju najveću prepreku te zaglavljuju elektromotore, stoga je važno upozoriti građane da s posebnom obzirnošću razvrstavaju svoj otpad, kako bi istovremeno mogli uživati u čistom moru našeg kraja. Nakon grube filtracije voda dolazi do finih rešetaka gdje se voda uspinje i putuje do vreći za smeće koje se zatim zatvaraju i vode na zbrinjavanje. Po 300 l fekalne vode u sekundi dolazi do bazena gdje se iz nje izdvajaju pijesak i masnoća, nakon čega se pročišćena voda ispušta na dnu mora u udaljenosti od 500 m od obale. Obilazak tvrtke nije bio kraj našeg istraživanja, također smo proveli intervju s rukovoditeljicom Eileen Andreis od koje saznajemo još korisnih informacija bitnih za uspjeh ovog projekta. Naime, tvrtka je u pogonu od 30. travnja 1994., a sastoji se od četiri sustava javne odvodnje (1. Rijeka, 2. Kostrena-Bakar, 3. Kraljevica, 4.Klana). Na kanalizaciju ugovoreno su priključeni Rijeka, Kastav, dio Matulja, Viškovo, Čavle i Jelenje. Budući da ova komunalna tvrtka brine o vodovodu i kanalizaciji gotovo čitave Rijeke i okolice, zanimalo nas je kakve su mjere u cilju zaštite okoliša koje poduzima njihovo komunalno društvo, na što smo dobili cjelovit odgovor. Naime, komunalno društvo konstantno ulaže u razvoj vodoopskrbe i kanalizacijske mreže od čega je u prvi plan stavljena izgradnja kanalizacijske mreže putem EU sredstava. Potencijalnom izgradnjom 217 km kanalizacijske mreže doprinosi se zaštiti okoliša na način da ljudi obveznim priključivanjem na kanalizacijski sustav eliminiraju septičke jame koje kroz podzemlje mogu utjecati na izvorišta vode za piće.

Uz navedeno terensko istraživanje, istražili smo i postojeću bioraznolikost Kvarnerskog zaljeva na lokacijama Kostrena, Kraljevica – Oštro i Crikvenica te snimili raznovrsne morske i priobalne organizme prisutne u našem ekosustavu. Rezultati ovog terenskog istraživanja su relevantni čimbenici koji utječu na naše obale. Zahvalni smo na ovakvoj prilici te nam je svaka prilika za proširivanje znanja, razvoj našeg projekta i OUR SEASTEM istraživanja važna za što bolji doprinos u ostvarivanju cilja očuvanja prirode, turizma i gospodarstva.

VIDEOZAPIS PROVOĐENJA AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA I POSTAVLJENA PITANJA

 

1.Pitanje

Možete li nam reći neke od osnovnih informacija o vašoj komunalnoj tvrtki?

  •  „Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija je društvo koje se bavi zahvaćanjem, distribucijom i raspodjelom vode do naših korisnika i isto tako odvodnjom otpadnih voda od naših korisnika. Kada govorimo o odvodnji otpadnih voda, otpadna voda se zbrinjava ili na uređajima putem kanalizacijskih cjevovoda kolektora, ili na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na mjestima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje pa se otpadne vode zbrinjavaju putem septičkih i sabirnih jama. Osim što održavamo kanalizacijsku mrežu, pročišćavamo otpadnu vodu na uređajima za pročišćavanje, vršimo i odvoz voda i septičkih jama i to na područjima Rijeke i cijelog Riječkog prstena. U nadležnosti Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, to je znači kada govorimo o odvodnji otpadnih voda, imamo četiri sustava: sustav javne odvodnje Rijeka, sustav javne odvodnje Kostrena – Bakar, sustav javne odvodnje Kraljevica i sustav javne odvodnje Klana, to su četiri sustava javne odvodnje koje mi i održavamo i upravljamo, nadziremo, itd.“

2.Pitanje

Utječe li otpadna voda na morski i obalni pojas te plaže za kupanje?

  •  „Otpadna voda kada se prikuplja nakon kontroliranih načina putem svih tih kanalizacijskih kolektora, kad se prikuplja i adekvatno zbrinjava, a to se zbrinjava na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, tako zbrinuta i pročišćena otpadna voda ispušta se putem dubokog pomorskog ispusta u more. Dužina tog morskog ispusta je 500 metara od obale, a dubina na kojoj se ispušta otpadne vode je 46 metara. Tako ispuštena otpadna voda, odnosno pročišćena otpadna voda, kada je ispuštena ne utječe na obalni pojas i nema nikakav utjecaj na plaže za kupanje u ovom našem području grada Rijeke. Isto tako, za morski ekosustav je sigurno bolje da se ispušta pročišćena otpadna voda, nego direktno otpadna voda.“

3.Pitanje

Koje mjere poduzima vaše komunalno društvo u cilju zaštite okoliša, izvorišta voda za piće i slično?

  • „Naše komunalno društvo konstantno ulaže u razvoj vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, ono što je bitno naglasiti trenutno je veliki akcent stavljen na izgradnju kanalizacijske mreže i to putem EU sredstava. Kad govorimo o aglomeraciji Rijeka, u sklopu te aglomeracije predviđeno je i ugovoreno 5 lotova za izgradnju kanalizacijske mreže, a sveukupno bi se trebalo izgraditi 217 kilometara kanalizacije. Na taj način postižemo da će ljudi koji su trenutno priključeni na septičke jame, odnosno na male sanitarne uređaje, dobiti obvezu da se priključe na kanalizacijski sustav, a samim time eliminirat će se i septičke jame koje svakako kroz podzemlje mogu utjecati na izvorišta vode za piće. Na taj način mi zaštićujemo okoliš. Druga stvar koju isto radimo je novi uređaj drugog stupnja, biološkog stupnja pročišćavanja gdje ćemo imati napredniji, viši stupanj pročišćavanja svih otpadnih voda koje budu dolazili na Deltu i sa znatno pročišćenijom vodom koja će se ispuštati u Jadransko more. Hoću reći da će biti pročišćenija voda nego trenutno što se ispušta. S drugim stupnjem pročišćavanja vi imate neke granice koje morate zadovoljiti.“