Odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije doneseni kriteriji za ocjenjivanje aktivnosti „U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC“

Odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o osnivanju stručnog Povjerenstva u Pilot projektu „U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC“ za odabir najuspješnije škole odnosno skupine učenika i kriterijima odabira (KLASA: 910-04/19-02/162, URBROJ: 538-05-6-1/212-20-50) od 18. lipnja 2020. doneseni su kriteriji za odabir najuspješnije škole odnosno skupine učenika. Stručno…