Odabrana najuspješnija škola odnosno skupina učenika u okviru Pilot projekta U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC

Stručno Povjerenstvo za odabir najuspješnije škole odnosno skupine učenika u okviru Pilot projekta U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC je provelo postupak vrednovanje aktivnosti, izvješća i slobodno izabranog kreativnog sadržaja za 5 srednjih škola koje su sudjelovale u aktivnostima Pilot projekta. Temeljem provedenog postupka vrednovanja i prijedloga stručnog Povjerenstva, ministar…