OPIS ISTRAŽIVANJA

Istražujemo projekt Stvaranja poduzetničkog inkubatora „PISMO-Novska“ i utjecaj na razvoj lokalne zajednice i novih poduzetničkih struktura.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora „PISMO-Novska“
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.03.1.2.01.0034
MREŽNA STRANICA https://rk-smz.hr/projekt-stvaranje-poticajnog-poduzetnickog-okruzenja-u-sisacko-moslavackoj-zupaniji-osnivanjem-poduzetnickog-inkubatora-pismo-novska/
KORISNIK Razvojna agencija Sisačko-moslovačke županije SI-MO-RA d.o.o.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 20.293.944,35 HRK
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Poslovna konkurentnost
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Poduzetništvo
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u infrastrukturu

 

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

Glazba i kohezija!

 

Glazbena škola Frana Lhotke iz Siska odabrana je za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ (#ASOC) u školskoj godini 2020./2021. Cilj projekta je upoznavanje učenica i učenika s kohezijskom politikom Europske unije i promicanje građanskog praćenja javnih financija.

 

Naš je zadatak odabrati jedan projekt s područja Sisačko – moslavačke županije koji je (su)financiran sredstvima iz fondova Europske unije, proučiti ga i predstaviti što kreativnije i zanimljivije lokalnoj zajednici. Prvi susret s kohezijskom politikom bio je upoznavanje mrežne stranice At School on Open Cohesion  https://asoc.strukturnifondovi.hr/, kad smo, pod vodstvom naših profesorica Ankice Vujnović-Tonković i Marije Zulić, upoznali sadržaje stranice i cilj projekta. Nakon toga pregledali smo završne radove ASOC timova i istraživanja iz 2019./2020. godine i raspravljali o njima kao i o mogućim idejama za naš projekt. Odazvali smo se na uvodnu mrežnu konferenciju 19. ožujka 2021., a vrijeme koje smo proveli zajedno iskoristili smo za razgovore o projektima koji nas zanimaju i koje bismo mogli izabrati za temu istraživanja. Na sljedećem susretu pogledali smo dva videozapisa: Izvještavanje o kohezijskoj politici i Građansko praćenje. Raspravljali smo o njima i o tome kako se mi kao građani možemo uključiti. Upoznali smo se i sa sadržajima mrežne stranice Europski strukturni i investicijski fondovi https://strukturnifondovi.hr/. Gledanjem prezentacija i videozapisa EU fondovi i kohezijska politika upoznali smo i Operativne programe „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“.

 

Podijelili smo se u manje skupine, a svaka skupina dobila je za domaću zadaću istražiti dio Popisa operacija s područja Sisačko-moslavačke županije. Odradili smo i zajedničko fotografiranje nakon kojeg smo nažalost svi završili u samoizolaciji. Daljnje aktivnosti provodili smo preko platforme Zoom i tome prilagodili ispunjavanje sljedećih koraka. Na Zoom sastancima održanima 2. i 6. travnja svaka skupina predstavila je svoja dva prijedloga za istraživanje. Ispisali smo sve prijedloge u Word dokumentu i održali glasovanje.  Projekt koji je dobio najveći broj glasova je:

„Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora „PISMO-Novska“.

 

Za ovaj projekt odlučili smo se iz više razloga:

  • svi mi rado igramo video igrice, a naglasak u projektu je na razvoju gaming industrije
  • glazba (zvuk) važna je sastavnica video igara, a Glazbena škola važna je u našim životima
  • usmjerenost na obrazovanje, kreativnost, nove tehnologije
  • izuzetan značaj za razvoj, za život i rad ljudi lokalne zajednice i šire

 

Sljedeći sastanak održan je 9. travnja na Zoom-u s regionalnim koordinatorom i ravnateljem Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SIMORA g. Mariom Čelanom i njegovim suradnicima. Pozitivni dojmovi učenika i susretljivost koordinatora i suradnika bila nam je dodatni poticaj i poruka da smo izabrali dobar projekt.

 

Za naziv tima odabrali smo Notno PISMO jer smo željeli povezati glazbu (Glazbenu školu) i naziv poduzetničkog inkubatora (Poduzetnički Inkubator Sisačko Moslavačke). Istraživanje smo nazvali Call of Music,  jer asocira na svjetski poznatu igricu Call of Duty, i njime simbolično pozivamo (Call) na građansku aktivnost.

 

Logotip je zamišljen kao simbioza gaming industrije, EU (note raspoređene kao EU zvjezdice) i glazbe.

 

Dizajneri: Noa Janžić i Jakša Lovreković

Osobe zadužene za društvene mreže: Vanda Kanoti, Ivan Petrić, Ante Prelošćan i Matej Perković

Analitičarke: Lucija Škrinjarić i Sara Rešetar

Programer: Marijan Židan

Voditelji projekta: Juraj Vrkljan, Ivan Petrić  i Ema Martinić

Voditeljice istraživanja: Noa Janžić i Gala Grgurač

Osobe zadužene za predstavljanje priče: Amra Hajdarević, Dora Žarinčić, Petra Bubalo, Lucija Štimac, Luka Pavelić i Mateo Kurtić

Voditeljice bloga: Petra Sever i Lucija Bušić

 

Zbog situacije s pandemijom i učestalih samoizolacija,  uz uloge voditelja dodijelili smo i uloge zamjenika voditelja.

 

Polazište za traženje podataka bila nam je mrežna stranica izabranog projekta https://inkubator-pismo.eu/, gdje smo između ostalog, pronašli podatke o tome kako je naš izabrani projekt dio, treći korak, u stvaranju i razvoju Sisačko-moslavačke županije kao središta gaming industrije. Odlučili smo plan istraživanja usmjeriti i na ostale korake kako bi mogli sagledati cjelokupnu sliku ovog strateški važnog projekta i njegov značaj za društvo i zajednicu.

 

Proučavat ćemo korake učenja engleskog jezika u vrtićima, radionice izrade video igara u osnovnim i srednjim školama,  uvođenje gaminga u obrazovni sustav, potpore za pokretanje start-upova i uspostavu gaming kampusa. Na ovom primjeru uočili smo i izuzetnu važnost sekundarnih podataka u istraživanju, kao i mogućnosti za prikupljanje primarnih podataka. Dogovorili smo se da ćemo se i kritički osvrnuti na glazbu u video igricama kao i na moguće negativne učinke pretjeranog igranja. Svatko od nas ispunjava svoje zadatke najbolje što može, a međusobna suradnja i pomaganje čini naš rad ugodnim i zabavnim.

Vjerujemo da ćemo timskim radom uspješno predstaviti projekt.

Mi znamo da je za sviranje simfonije potreban čitav orkestar!

 

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

 

.

Zašto smo počeli istraživati odabrani projekt? Projekt PISMO usmjeren je (nezaposlenom) stanovništvu koje će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu na području Sisačko-moslavačke županije sa lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki te lokalnoj samoupravi koja će imati koristi od manje nezaposlenosti i jačeg gospodarstva.

Naš cilj je istražiti jesu li u tome uspjeli. Gospodarska nerazvijenost i nezaposlenost predstavljaju veliki problem danas u Hrvatskoj općenito, pa tako i u našoj županiji. Sisačko-moslavačka županija nalazi se u poprilično teškoj društvenoj i gospodarskoj situaciji pa ovaj projekt predstavlja svojevrsnu bazu na kojoj će se temeljiti gospodarski oporavak. Isto tako, ovaj projekt smo odabrali jer je fokusiran na razvoj nove poduzetničke strukture sektora metalne industrije i industrije razvoja video igara. A svi volimo video igre. Također, uz projekt se pojavljuju horizontalne teme koje su nas privukle: ravnopravnost spolova i nediskriminacija, pristupačnost osobama s invaliditetom, doprinos održivom razvoju i zaštiti okoliša te promicanje suradnje s civilnim društvom kroz suradničke odnose obrazovnih institucija, jedinica lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije i poduzetničkih potpornih institucija koje djeluju na tom području.

Podatke potrebne za projekt prikupit ćemo iz raznih izvora. Osnovne podatke smo pronašli, odnosno dobili, kontaktiranjem samih nositelja projekta PISMO. Kontaktirali smo mailom ravnatelja Razvojne agencije Si-Mo-Ra d.o.o. i dogovorili sastanak putem Zoom-a,  na kojem su prisustvovali ravnatelj i odgovorna osoba projekta Mario Čelan, zamjenica – kontakt osoba Andreja Šeperac, i zaposlenici Kristina Božić-Čerkez i Tomislav Plesec. Koristili smo i mrežnu stranicu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ te kroz razgovor došli do mnogih ideja o tome kako osmisliti i formirati odabrani projekt. Jedan od željenih načina prikupljanja informacija je intervju sa stanovnicima Grada Novske kako bismo primili povratnu informaciju o tome je li projekt po njihovom mišljenju bio uspješan.

Ovaj projekt baziran je na izgradnji inkubatora za tehnološke inovacije, poduzetnike, realizatore novih ideja te poduzetničko potporne institucije. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Inkubator  sadrži  proizvodno servisni prostor, uredski prostor, co-working prostor, konferencijsku dvoranu, informatičku učionicu te edukacijsku dvoranu. Projekt se sastoji od šest glavnih koraka koji uključuju besplatni engleski jezik u vrtićima na području SMŽ-a, radionice (video igre), start-up, uvođenje gaminga u redovni srednjoškolski sustav, potpore te izgradnja gaming kampusa u Novskoj. Sve ovo ukazuje na to da je projekt sveobuhvatan i vrlo zanimljiv i kao takav pruža dobar temelj za društveni i gospodarski oporavak područja Sisačko-moslavačke županije. Svojim istraživanjem htjeli bismo ukazati na njegovu važnost te saznati koliko je s njime upoznata lokalna zajednica i što je sve potrebno za realizaciju jednog takvog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 24.973.058,02 kn, a EU potpora 19.938.127,84 kn.

Prikupljene informacije oblikovat ćemo u smislenu cjelinu i pomoću uputa izraditi sve potrebne materijale kao što su plakat, umne mape te sve ostale potrebne zadatke za uspješnu izradu cjelokupnog projekta. Podijeljeni smo u grupe, a svatko obavlja svoj dio zadatka. Na društvenim mrežama objavljivat ćemo tijek istraživanja od početka pa sve do kraja te time, nadamo se, usmjeriti pažnju građana na važnost projekta poput ovog. Tijekom projekta naučit ćemo prikupljati i obrađivati podatke te saznati kako funkcionira izrada projekta koji je sufinanciran od strane EU fondova. Imali smo priliku pratiti načine na koje možemo pratiti utjecaj nekog projekta na razvoj gospodarstva u županiji ili gradu. Sve prikupljene podatke koristit ćemo za daljnje istraživanje te ćemo ih koristiti, u odnosu na kohezijsku politiku, kako bismo ih povezali sa popularnošću projekta u medijima i utjecali na stavove građana.

            Istraživanjem projekta otkrili smo da je cilj opremanje, unaprjeđenje te stvaranje poduzetničke strukture. Htjeli bismo mlade poduzetnike potaknuti na osnivanje ili proširenje poslovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji i šire.

 

 

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Strukturu istraživanja možete pogledati  OVDJE.