Istraživanje Call of music

Istraživačku skupinu Notno PISMO čini 20 učenika i učenica prvih i trećih razreda iz 6 različitih općeobrazovnih škola koji ujedno pohađaju i Glazbenu školu Frana Lhotke iz Siska. Rad učenika i učenica na projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ prate i njime koordiniraju voditeljica projekta, profesorica Ankica Vujnović-Tonković te zamjenica voditeljice projekta, profesorica Marija Zulić.

Na mrežnu konferenciju Projekta koju je organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 19. ožujka 2021. odazvalo se 20 učenika prvog i trećeg razreda srednje glazbene škole te je po održavanja u konferencije uspostavljen je ASOC tim Notno PISMO. Prvi susret ASOC tima s kohezijskom politikom bilo je predstavljanje mrežne stranice U školi otvorene kohezije. Učenici su se tamo upoznali sa sadržajem stranice i ciljevima Projekta. Članovi tima Notno PISMO nakon što su istražili realizirane projekte Sisačko-moslavačke županije, od dva predstavljena projekta, jednoglasnom odlukom su se odlučili dalje istražiti projekt same Sisačko-moslavačke županije Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora pod nazivom „PISMO-Novska“. Svoje istraživanje započeli su proučavanjem edukacijskih materijala i mrežnih stranica. Nakon toga, stupili su u kontakt s regionalnim koordinatorom Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA, g. Mariom Čelanom. Pozitivni dojmovi učenika i susretljivost koordinatora i suradnika bila im je dodatni poticaj i poruka da su izabrali dobar projekt.

Istraživački tim svoje istraživanje nazvao je „Call of Music“, upravo jer asocira na svjetski poznatu igricu Call of Duty, i njime su simbolično željeli pozivati (Call) na građansku aktivnost. Rad istraživačkog tima Notno PISMO osmišljen je s ciljem sagledavanja cjelokupne sliku strateški važnog projekta koji su odabrali za praćenje i njegov značaj za društvo i zajednicu. Za svoje istraživanje postavili su cilj istražiti je li Projekt uspješno proveden te jesu li pokrivene sve grane koje su opisane. Također ih je dodatno zainteresiralo to što se u projektu pojavljuju i horizontalne teme poput ravnopravnosti spolova, nediskriminacija, pristupačnosti osoba s invaliditetom, doprinos održivom razvoju i zaštita okoliša.

Notno PISMO će tijekom svojeg istraživačkog rada istražiti što se sve poduzelo kako bi se poduzetnički inkubator realizirao, kako su utrošena dobivena financijska sredstva, jesu li postignuti ciljevi, koji su dosadašnji postignuti rezultati provedbe projekta „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora „PISMO-Novska““, kako su građani i šira javnost reagirali na projektne aktivnosti, koje su koristi za ciljnu skupinu, ali i širu zajednicu provedbom ovog projekta. Sve prikupljene podatke koristit će za daljnje istraživanje te će ih koristiti, u odnosu na kohezijsku politiku, kako bi ih povezali sa popularnošću projekta u medijima. Podatke planiraju prikupljati iz raznih izvora, provedbom anketnog ispitivanja i intervjuiranja lokalnog stanovništva, intervjuima s prijaviteljima i partnerima na projektu.

 

„Kontaktirali smo regionalnog koordinatora SMŽ, održali s njim i suradnicima sastanak putem platforme Zoom. Pozitivni dojmovi učenika i susretljivost koordinatora i suradnika bili su nam dodatni poticaj i važna informacija za daljnje korake. U naš ASOC tim uključeni su učenici iz 6 različitih općeobrazovnih škola i uzrasta su od 15 do 19 godina. Samo 3 učenika pohađaju nastavu u svojim školama, a ostalima su škole oštećene potresom i neupotrebljive. Organizacijski nam to često predstavlja probleme te većinu susreta održavamo putem  Zooma i WhatsApp grupe. U svakom slučaju, započeli smo zanimljivo i izazovno putovanje.“, rekla je voditeljica projekta Ankica Vujnović-Tonković.

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

Istraživački ASOC tim Notno PISMO provodi istraživanje pod nazivom Call of Music. Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja odabrali su projekt „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora „PISMO-Novska“ čija je provedba završila 2019. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. godine. ASOC istraživači smatraju da je Projekt od iznimne važnosti jer gospodarska nerazvijenost i nezaposlenost predstavljaju veliki problem danas u Hrvatskoj općenito, a posebice u Sisačko-moslavačkoj županiji koja se nalazi u poprilično teškoj društvenoj i gospodarskoj situaciji. Smatraju da ovaj projekt predstavlja svojevrsnu bazu na kojoj će se temeljiti gospodarski oporavak.

 

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: Call of Music

Pročitaj više

2. Analiza podataka

Infografika:

Pročitaj više

3. Terensko prikupljanje podataka

Fotografija istraživanja: Tko pita, ne skita

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: notno.pismo@gmail.com

Mrežna stranica: https://web.facebook.com/Notno-PISMO-100599085537507?_rdc=1&_rdr

Naziv istraživanja: CALL OF MUSIC

Voditeljica projekta: ANKICA VUJNOVIĆ-TONKOVIĆ

Škola: GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE

Facebook: https://web.facebook.com/Notno-PISMO-100599085537507?_rdc=1&_rdr

Instagram: https://www.instagram.com/notno_pismo/

Twitter: https://twitter.com/NotnoPismo 

Odabrani projekt za istraživanje: STVARANJE POTICAJNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI OSNIVANJEM PODUZETNIČKOG INKUBATORA „PISMO-NOVSKA“

Mrežna stranica: https://rk-smz.hr/projekt-stvaranje-poticajnog-poduzetnickog-okruzenja-u-sisacko-moslavackoj-zupaniji-osnivanjem-poduzetnickog-inkubatora-pismo-novska/

Korisnik: RAZVOJNA AGENCIJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SI-MO-RA D.O.O.
Operativni program sufinanciranja: OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014.- 2020.

Područje ulaganja odabranog projekta: POSLOVNA KONKURENTNOST