Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića započela je s radom 1. rujna 1992., a danas se učenici obrazuju u sljedećim zanimanjima: agrotehničar, poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut, agroturistički tehničar, cvjećar, prehrambeni tehničar, tehničar-nutricionist, veterinarski tehničar, pomoćni cvjećar, pomoćni pekar, pekar i mesar. Škola broji 332 učenika raspoređenih u ukupno 18 odjeljenja, a zapošljava 79 djelatnika. Isto tako, od 2016. godine nudi obrazovanje odraslih za osposobljavanje za pčelara, maslinara i vrtlara u permakulturnim i urbanim sredinama.

Škola se nalazi u širem centru Zadra, u Novom kampusu, u neposrednoj blizini Sveučilišta u Zadru, Medicinske škole Ante Kuzmanića i Glazbene škole Blagoje Bersa. Pozicija je također u blizini gradskog kolodvora i Srednjoškolskog đačkog doma, što olakšava pristup mnogobrojnim učenicima iz cijele Zadarske županije.

Škola je tijekom godina ulagala u svoju infrastrukturu i opremu, velikim dijelom i kroz apliciranje na EU fondove, a sve kako bi učenicima omogućila rast i razvoj sukladno najsuvremenijim metodama rada te danas posjeduje laboratorij za kemiju i mikrobiologiju sa 16 radnih mjesta u kojem se mogu spoznavati svi procesi i analize potrebne u prehrambenoj industriji, didaktički specijaliziranu kuhinju i školsku pekaru, laboratorij za zaštitu bilja, kompletno opremljenu cvjećarsku radionicu, staklenik, vinski podrum, te specijalizirani kabinet za realizaciju dijela praktične nastave veterinarskih tehničara, poljoprivrednih tehničara i agroturističkih tehničara. Bogata knjižnica i moderno opremljen informatički kabinet zaokružuju učenicima i nastavnicima kvalitetne materijalno – tehničke uvjete.

PPVS Ožanić se odlikuje konstantnim nastojanjem za povećanjem obrazovne ponude i to kroz aktivnosti i kampanje, kako nastavne, izvannastavne, aktivnosti humanitarnog karaktera, programe i inicijative nevladinih udruga, obilježavanja značajnih datuma i društvenih događanja, sudjelovanje i organizaciju školskih, međužupanijskih i državnih natjecanja u strukovnim zanimanjima. Od 2016. godine škola sudjeluje u projektima financiranim iz sredstava Europske unije, kao nositelj i partner. Iskustvom na projektima nastoji se zadovoljiti potreba za internacionalizacijom i povezivanjem s partnerskim ustanovama RH i EU, a u svrhu opće dobrobiti uže i šire zajednice.

Aktivni projekti:

Tradicionalna zanimanja u suvremenom okruženju: struka bez muka, Erasmus+ K1 projekt, u sklopu kojeg 15 učenika iz zanimanja pekar, mesar i vrtlar sudjeluju u mobilnosti u Frankfurt na Majni u Njemačkoj na obavljanje stručne prakse.

Cukar 5.0, Europski socijalni fond, čiji je nositelj Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja “CUKRIĆI” – Zadar, Grad Zadar i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića su projektni partneri. Cilj je unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama, jačanju kohezije zajednice i njenom razvoju te umrežavanju i inovacijama u rješavanju problema. Projekt doprinosi podizanju svijesti i znanja građana o dijabetesu.

Ostali projekti:

Apprenticeship HUBs, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, Erasmus+, K2

Perma – Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, Erasmus + K1

A.V.A.T.A.R. – Obuka poljoprivrednih, veterinarskih i agroturističkih tehničara u svrhu unaprjeđenja vještina za razvoj ruralnog područja, Erasmus+, K1

Novim znanjima za zdravije sutra – Obuka prehrambenih tehničara i tehničara nutricionista u svrhu primjene praktičnih znanja struke stečenih kroz formalno obrazovanje i stjecanja iskustva u radnom okruženju po europskim standardima, Erasmus+, K1