Gimnazija Dubrovnik sljedbenik je benediktinskog poučavanja mladeži u samostanima, ne samo za svećenička nego i svjetovna znanja. Prvi samostan su podigli na Lokrumu 1023.g., a bilo ih je diljem Republike. Po svom uređenju te crkvene škole bile su slične ostalim u Europi, a imale su jako dobre, bogate knjižnice zahvaljujući dubrovačkim pomorcima koji su donosili knjige iz raznih dijelova svijeta.

U rujnu 1658.g. gramatičko-retoričko učilište je prešlo pod upravu Isusovaca pod nazivom Collegium Ragusinum.

1806.g. kolegij je došao u tešku situaciju nakon što su u Dubrovnik ušle francuske čete i zagospodarile Gradom. Nastava je na neko vrijeme prekinuta. 31. siječnja 1808.g. Marmont je ukinuo Dubrovačku Republiku i organizirao novu upravu. Umjesto kolegija osnovan je licej s konviktom za učenike s dubrovačkog i kotorskog područja. Za potrebe škole je određen prostor u samostanu sv. Katarine, gdje se uselila u lipnju 1808.g.

Nakon oslobađanja od Francuza 1814.g. nije bilo nikakve promjene u ustroju školstva  do 1817.g. kad je preuređeno cijelo školstvo u Dalmaciji. Dubrovački licej je pretvoren u gimnaziju i tako izjednačen sa drugim sličnim školama u Monarhiji. Ove škole su radile po “Gimnazijskom kodeksu”. 1850. uveden je prvi put ispit zrelosti – matura.

Novim nastavnim planom 1849. bilo je predviđeno učenje dva zemaljska jezika, a to je u Dalmaciji pored nastavnog talijanskog bio hrvatski jezik.

1869.g. donesena je odluka da se umjesto talijanskog uvede hrvatski kao nastavni jezik. Ova se odluka postupno provodila do 1875.g. kad se konačno nastava na hrvatskom odvijala u svim razredima. Do kraja stoljeća broj učenika u gimnaziji se povećavao. Glavni problem ove gimnazije je bio neodgovarajući školski prostor jer se nastava još uvijek održavala u skučenim i vlažnim prostorima samostana sv. Katarine. Izgradnja nove školske zgrade bila je neodgodiva. I tako je počela gradnja 1913. na Pločam

1914./15. školske godine određeno je da gimnazija postupno počne prerastati u realnu gimnaziju. Započeta školska zgrada završena je i otvorena 1927.g. i od tada do sada je gimnazija u toj zgradi.

Danas je Gimnazija Dubrovnik jedna moderna proeuropska škola koja je zadržala najbolje iz svoje stoljetne povijesti. Nastavlja put prema slobodnom razvoju slijedeći moderne, zapadnoeuropske škole, a ipak čuvajući svoju dugu stoljetnu tradiciju. Ova ustanova je u današnje vrijeme dosta zapažena u cijeloj Hrvatskoj i izvan naše zemlje zbog različitih projekata koji se u njoj ostvaruju i zavidnih rezultata koje postižu njeni učenici.

Zgrada Gimnazije Dubrovnik smještena je na samom istočnom ulazu u Stari Grad Dubrovnik (na Vratim od Ploča) te je dio zaštićene kulturne baštine po UNESCO-om. 2019. godine škola je proglašena jednom od 10 škola u Republici Hrvatskoj s najljepšim pogledom. Gimnazija Dubrovnik danas ima 548 učenika i 69 djelatnika. Škola ima tri programa u svom djelovanju; prirodoslovno-matematički program, opći program i jezični program. Gimnazija Dubrovnik sudjeluje u brojnim domaćim i međunarodnim projektima, njeni učenicu su izraženog natjecateljskog duha, često ostvaruju iznimne uspjehe na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima iz svih područja. Gimnazija ima izraženo karitativno djelovanje kroz pomoć potrebitima. Škola njeguje suživot s prirodom te je sudionik projekta Najljepši školski vrtovi u kojem je već dobila dvije nagrade. Škola ima izražene aktivnosti u STEM području te je ove godine dobitnik podvodnog robota za istraživanje podmorja u organizaciji IRIM (Instituta za razvoj i inovativnost mladih) kao jedna od 16 škola u Republici Hrvatskoj. Škola njeguje međunarodnu suradnju i s drugim školama; Liceo Galile iz Firence, Republika Italija, Gimnazija Lava iz Celja, Slovenija, The London Oratory School iz Londona, Ujedinjeno Kraljevstvo i Liceo Giovanni Berchett, Milano , Italija. S ovim školama Gimnazija ima organiziranu sedmodnevnu razmjenu učenika na način da su učenici smješteni u obiteljima svojih kolega te pohađaju nastavu u školi domaćinu.

Projekti u kojima Škola sudjeluje su: Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firence, European Bussiness Game, Škola Ambasador EU Parlamenta, Simulirana sjednica Hrvatskog Sabora, Biosigurnost i bioraznolikost, 10 škola-10 umjetnika, Džić iz pera Radića, Dubrovnik i Vukovar – što nas povezuje, Kulturna baština Dubrovnika i Požege. Gimnazija Dubrovnik je UNESCO škola kao i GLOBE škola.  Škola ima brojne izvanastavne aktivnosti kao povijesnu, geografsku, dramsku, novinarsku grupu, pjevački zbor, likovnu radionicu, prireme za državnu maturu, ponudu stranih jezika ruski, talijanski, njemački, španjolski, franscuski, školski sportski klub, vrtlarstvo, volonterski klub (dobitnik je Nagrade Otisak Srca za inovativni model razvoja volonterstva), mlade psihologe, grupa prve pomoći. Danas se u Gimnaziju Dubrovnik upisuju odlični učenici i gotovo svake godine imamo premalo mjesta za upis svih onih učenika koji bi željeli pohađati ovu školu.