U sastavu Tehnološkog školskog centra djelovala je dugi niz godina Kemijska škola, a od 1991. djeluje kao samostalna Tehnološko – kemijska škola.

Godine 1993. proširuje se na prostor Više tehnološke škole, čime dobiva tri laboratorija i opremu.

Od 1998. djeluje potpuno samostalno jer je Mješovito-industrijsko obrtnička škola preseljena na novu lokaciju.

Godine 2007. škola mijenja naziv u Prirodoslovna škola Karlovac.

U Prirodoslovnoj školi Karlovac učenici se mogu obrazovati u četverogodišnjim i trogodišnjim programima za zanimanja:

 • Prehrambeni tehničar – novi program
 • Ekološki tehničar – novi program
 • Agrotehničar – novi program
 • Tehničar nutricionist
 • Veterinarski tehničar
 • Agroturistički tehničar
 • Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut
 • Kemijski tehničar
 • Poljoprivredni gospodarstvenik
 • Cvjećar
 • Vrtlar
 • Voćar- vinogradar-vinar

Programi su specifični i variraju u složenosti, a nastavni program čine općeobrazovni, stručno-teorijski i praktični sadržaji.

Prirodoslovna škola Karlovac ima razrađene programe za obrazovanje i osposobljavanje odraslih:

 • Prehrambeni tehničar – novi program
 • Ekološki tehničar – novi program
 • Veterinarski tehničar
 • Kemijski tehničar
 • Cvjećar
 • Uzgajivač povrća u zatvorenim i otvorenim prostorima – osposobljavanje
 • Uzgajivač cvijeća u zatvorenim i otvorenim prostorima – osposobljavanje
 • Prerađivač voća – osposobljavanje
 • Cvjećar – aranžer – osposobljavanje
 • Vinogradar – vinar- osposobljavanje
 • Voćar – osposobljavanje
 • Mljekar – sirar- osposobljavanje

Povijesni pregled

Tehnička škola osnovana je rješenjem Ministarstva industrije NRV br. od 19.10.1945. god. Radom je započela 19.10.1945. god. s dva odjela, kožarskim i kemijskim smjerom. Godine 1955. škola dobiva naziv Tehnička industrijska škola kožarskog smjera.

Školske godine 1959./60. počela je s radom Viša kožarska škola koja prerasta u Višu Tehnološku školu s kemijskim i kožarskim smjerom.

Godine 1967.osnovan je Tehnološki školski centar.

Godine 1977. osniva se OOUR- Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje -“25 maj”.

Dana 24.05.1991.godine, odlučeno je da se Centar u skladu s novom mrežom škola u Hrvatskoj reorganizira u dvije škole s početkom rada u novoj šk. godini: -Tehnička škola i Obrtnička i industrijska škola.

Dana 1.1.1992.godine donesena je Odluka o osnivanju Tehnološko-kemijske škole.

Temeljem Odluke Županijske skupštine Karlovačke županije, od 20.2. 2007. god. škola je promijenila naziv u Prirodoslovna škola Karlovac.

Danas škola broji 50 zaposlenika te 224 učenika.

PROJEKTI U ŠKOLI

EU projekti

 • „Moto“ 2012. Nositelj projekta
 • „Green Jobs for Green Food“ 2012. – 2013. Nositelj projekta
 • „YES“ – Mladi poduzetnici Korak po korak 2012. – 2014. Nositelj projekta s partnerima iz Poljske, Finske, Rumunjske i Turske
 • „Aqua-Agro“ 2013. – 2014. Nositelj projekta
 • Projekt „Partnerstvo za promjene i razvoj na lokalnom tržištu rada“ 2014. Partneri na projektu
 • „Erasmus+KA2“ 2015. Partneri na projektu, nositelj Portugal
 • Projekt „Okusi sira“ 2015. Partneri na projektu
 • „Agroeduca“ 2016. Partneri u projektu
 • Projekt Energetske obnove škole 2018. – 2020. Nositelj projekta
 • „Panonika“ 2019. – 2023. provedba u tijeku Partneri u projektu

        Lokalni projekti

 • Projekt izgradnje i opremanja kuharskog praktikuma 2015. Financirano sredstvima osnivača, donacijama i vlastitim sredstvima
 • Projekt „Agropraktikum“ 2017. Nabava poljoprivredne mehanizacije financirano sredstvima Ministarstva poljoprivrede i vlastitim sredstvima
 • Projekt preuređenja i opremanja informatičke učionice 2018. Financirano vlastitim sredstvima i donacijama
 • Projekt preuređenja i opremanja školske zbornice 2019. Financirano sredstvima osnivača i vlastitim sredstvima
 • Projekt izgradnje i opremanja suvremenog kemijsko-biološkog laboratorija 2019. Financirano sredstvima osnivača i vlastitim sredstvima
 • Projekt e-Škole od 2020. godine, projekt je u tijeku i provodi CARNET
 • Projekt opreme kurikuluma fizike, kemije i biologije 2020. financirano sredstvima MZO-a
 • Projekt Energetski pametne škole 2020. Financirano sredstvima osnivača i vlastitim sredstvima
 • Projekt Školska shema voća i povrća, provedba u tijeku financirano sredstvima Ministarstva poljoprivrede