X. gimnazija „Ivan Supek“ smještena je u centru Zagreba i jedna je od najvećih gimnazija u Hrvatskoj. U školskoj godini 2019./2020. gimnaziju pohađa 1077 učenika i radi ukupno 108 djelatnika. Odgojno-obrazovni rad obuhvaća 42 razredna odjela u okviru opće i prirodoslovno-matematičke gimnazije, od kojih 8 radi prema programu s grupom predmeta na engleskom jeziku, tzv. „dvojezični razredi“ gdje se nastava iz pojedinih predmeta izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku. Predmeti koji se izvode na engleskom jeziku su Matematika, Fizika, Kemija, Sociologija, Etika, Biologija, Geografija, Informatika i Likovna umjetnost.

Nakon uspješno uvedene dvojezične nastave, škola je 2008. godine postala prva državna škola Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj (Sveučilište u Cambridgeu, Međunarodni ispitni centar, HR006). Time je učenicima naše, ali i drugih škola, kao i svima zainteresiranima, omogućeno stjecanje kvalifikacija iz niza različitih predmeta koje nudi Cambridge Sveučilište.

Također su i Pasch-škola – Deutchen Partnerschule, članica inicijative „Škole: partneri budućnosti“ koja pruža mogućnost upoznavanja njemačkog jezika i njemačkog kulturnog prostora kroz stipendiranje motiviranih učenika od strane Goethe-instituta.

Škola je članica Azijsko-Europske Fondacije CLASSROOM NETWORK (ASEF ClassNet), organizacije koja okuplja i povezuje škole Europe i Azije. Cilj je, kroz različite projekte putem interneta, predstaviti život škole, učenika i nastavnika različitih zemalja u Europi i Aziji i obogatiti znanje učenika o vlastitoj kulturi i kulturi zemalja sudionica.

Moto škole je ŠKOLA PO MJERI UČENIKA, što predstavlja školu koja pruža mogućnost stjecanja širokog općeg obrazovanja i razvijanja vlastitih sposobnosti i moralnih vrijednosti uz zadovoljenje osobnih interesa učenika. Učenici imaju priliku sudjelovati u  velikom broju izvannastavnih aktivnosti, a u svom radu se ističu Dramsko – recitatorska družina, Novinarska družina, Debatni klub, Pjevački zbor , Školski sportski klub Cener, Volonterski klub , Grupa prve pomoći, Čitateljski grupa, Muzejska grupa i Školski kazališni klub. Već nekoliko godina u školi se provodi projekt Vršnjačka pomoć u učenju. X, gimnazija „Ivan Supek“ škola je nenasilja i tolerancije, a ime je to i projekt koji je promoviran i usvojen 2005. godine.

PROJEKTI

Učitelji i učenici škole aktivni su sudionici inicijativa školske, lokalne i međunarodne zajednice, često i u ulozi njihovih pokretača, što je vidljivo iz aktivnosti i projekata navedenih u Školskom kurikulumu koji je dostupan na stranici www.deseta-gimnazija.hr. Proveli su 6 Erasmus+ projekata, tri KA1 i tri KA2, od kojih je jedan dobio priznanje i predstavljen je kao primjer dobre prakse na radionicama AMPEU-a.