IZVJEŠĆE O PROVEDENOM GRAĐANSKOM PRAĆENJU NA PLATFORMI MONITHON.EU

 

Izvješće možete pronaći OVDJE.

 

AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA ODABRANOG PROJEKTA

Praćenje provedbe projekta CASCADE potaknulo nas je da dodatno proširimo svoje znanje o morskim ekosustavima i vrstama koje žive u moru pa smo u srijedu 26. travnja 2023. godine posjetile Aquarium Pula – i, moramo priznati, nismo požalile! Imale smo priliku vidjeti jadranski i egzotični postav te zaviriti u akvarije s različitim morskim životinjama. Uz to, dobile smo priliku zaviriti i „iza scene“. Obišle smo karantenu u kojoj smo vidjele nekoliko ozlijeđenih morskih kornjača i raža, uzgojni dio akvarija, uzgajalište fitoplanktona te dio s prikupljenim ličinkama plemenitih periski o kojima se u akvariju brinu u sklopu projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru.

Uz odlazak na terenski posjet provele smo i istraživanje s predstavnicima svih projektnih partnera. Zanimalo nas je zašto su se odlučili uključiti u projekt CASCADE, koliko ih je na projektu radilo te kako bi ocijenili svoje iskustvo sudjelovanja u projektu. Predstavnike projektnih partnera pitali smo čemu je doprinio projekt i koji su glavni rezultati projekta na njihovom pilot području te na koji su način utrošili dodijeljena sredstva, a raspitale smo se jesu li i na koji način o projektu CASCADE informirali građane u lokalnoj zajednici. Zamolile smo ih da nam navedu glavne izazove s kojima su se susretali tijekom provedbe projekta te ukratko opišu kako je projekt održiv i nakon njegovog završetka. Na naša pitanja dobile smo zanimljive odgovore od kojih neke možete vidjeti u nastavku.

VIDEOZAPIS PROVOĐENJA AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA I POSTAVLJENA PITANJA

 

1.Pitanje

Ukratko opišite kako i zašto ste se odlučili sudjelovati u projektu CASCADE?

 • Cilj je bio istražiti i sanirati štetu nastalu poplavom i stvaranjem naplavnih nanosa na ušću Miljašić Jaruge. U poplavi 2017. godine je ušće i korito rijeke jako oštećeno. Korito je djelomično zatrpano nanosom zbog neuređenosti obale riječice, neuređeno je, obraslo travom i niskim raslinjem, a postojeća kamena obloga je oštećena, te na dijelovima potpuno urušena. Urušene građevine i korito s nataloženim nanosom smanjuje protočni profil vodotoka te na dijelovima toka dolazi do uspora, uništava tlo korita riječice te donosi otpad u more gdje se izljeva. Projektom CASCADE će se istražiti bioraznolikost područja, napraviti geomehanički istražni radovi, matematički model valovanja kao i studija utjecaja na okoliš, a sve sa svrhom odmuljivanja lučice i zaštite okoliša. (predstavnik Grada Nina – projektnog patrnera projekta CASCADE)

2.Pitanje

Koja je bila uloga Vaše ustanove u provedbi projekta CASCADE?

 • JU More i krš je provodio tehnički dio projekta pri implementaciji projektnih aktivnosti, provedene su analize ušća cetine, sondirano je to područje (pratio se salinitet i količina kisika u moru). Postavljeni su kolektori larvi zajedno s posebno dizajniranim kavezima za zaštitu periske. (predstavnik Javne ustanove “More i krš” – projektnog partnera projekta CASCADE)

3.Pitanje

Koje biste glavne rezultate projekta CASCADE izdvojili na Vašem pilot području?

 • U okviru projekta razvijani su modeli, puno se saznalo o svakom pojedinom pilot području, unutar našeg pilot područja opisan je biodiverzitet unutar planktonske zajednice molekularnim metodama NGS, te je uspoređen sa check listama koje su postojale za područje te su liste i proširene. (predstavnica Instituta Ruđer Bošković – projektnog partnera projekta CASCADE)
 • Napomena: Prethodno smo izdvojile najzanimljivije odgovore, a u nastavku donosimo sve odgovore predstavnika projektnih partnera (odgovori su po redoslijedu projektnih partnera u nastavku). U istraživanju su sudjelovali:
  1. dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen, viša znanstvena suradnica pri Institutu Ruđer Bošković
  2. Iva Slade, djelatnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
  3. dr. sc. Ivana Ujević, znanstvena savjetnica iz Laboratorija za plankton i toksičnost školjkaša pri Institutu za oceanografiju i ribarstvo
  4. Anja Pilepić, stručna suradnica Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora ATRAC
  5. Borjan Andrija Peša, viši stručni suradnik za javnu nabavu i razvoj jedinice lokalne samouprave Grada Nina
  6. Dujo Vlastelica, predstavnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“

Pročitaj više