Istraživanje Key for DR (Ključ za DR)

 

Istraživačku skupinu Culture Recipe čini 14 učenika i učenica drugih i trećih razreda Srednje škole Duga Resa, usmjerenja opća gimnazija i medijski tehničar. Rad učenika i učenica na projektu „U školi Otvorene Kohezije, ASOC“ prate i njime koordiniraju voditeljica projekta, profesorica Daniela Marčetić, te zamjenica voditeljice projekta, profesorica Dunja Karem.

Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja članovi istraživačkog tima odabrali su projekt naziva KeyQ+: Culture and tourism as keys for quality cross border development of Italy and Croatia. Cilj projekta bio je povećanje turističke ponude prekograničnog područja razvojem jedinstvenog turističkog proizvoda na bazi zajedničke kulture i kulinarske baštine koja povezuje hrvatske i talijanske pogranične regije.

Rad istraživačke skupine Culture Recipe pod nazivom Key for DR / Ključ za DR usmjeren je na istraživanje implementacije projekta KeyQ+ s ciljem da istraže  kako je projekt djelovao na unapređenje promocije manje poznatih turističkih mjesta i jačanje turizma u razdoblju pred- i post- sezone, postoji li trend povećanja gastronomske i kulturne turističke ponude tijekom i nakon provedbe projekta, kao i postoji li veći interes za ugostiteljska zanimanja i edukacije po završetku projekta

 

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

Istraživački tim ASOC Interreg Culture Recipe provodi istraživanje pod nazivom Key for DR / Ključ za DR a za provođenje aktivnosti građanskog praćenja odabrali su projekt KeyQ+: Culture and tourism as keys for quality cross border development of Italy and Croatia. Cilj projekta bio je povećanje turističke ponude prekograničnog područja razvojem jedinstvenog turističkog proizvoda na bazi zajedničke kulture i kulinarske baštine koja povezuje hrvatske i talijanske pogranične regije. Za naziv Key for DR / Ključ za DR odlučili su se jer žele primjer dobre prakse predložiti i u svojoj lokalnoj zajednici s ciljem unapređenja grada Duge Rese koji ima turistički i gastronomski potencijal kao i gradovi koji su sudjelovali u projektu KeyQ+.

Prije pred-odabira projekta za istraživanje tim je istražio koji se projekti provode na području Karlovačke županije te uz konzultacije s voditeljicom Europe Direct Karlovac napravio je pred-odabir projekata, a onda u suradnji sa svojim partnerima iz Italije odlučio sa za projekt „KeyQ+“. Istraživački tim Culture Recipe će tijekom svojeg istraživanja projekta „KeyQ+“ analizirati javno dostupne podatke o Projektu, a kako bi nam svima posao bio lakši članovi tima podijelili su uloge prema vrsti podataka koje će istraživati i analizirati. Članovi našeg tima povukli su paralelu promatranog projekta s lokalnom zajednicom i nekim projektima koji se provode unutar Karlovačke županije i slični su projektu KeyQ+, te su se usmjerili na nekoliko glavnih problema: razvoj turizma u pred- i post- sezoni, promicanju kulturne i gastronomske ponude i nasljeđa, razvoju prirodnih potencijala, edukaciju kuhara i konobara o lokalnim proizvodima i tradicionalnim receptima, te načinu stvaranja integrirane turističke ponude koja povezuje kulturu i gastronomiju područja.

 

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: Culture Recipe

Pročitaj više

 

2. Analiza podataka

Infografika

Pročitaj više

3. Terensko prikupljanje podataka

Fotografija istraživanja:

 

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Fotografija istraživanja:

 

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: culture.recipe.dr@gmail.com 

Mrežna stranica:

Naziv istraživanja: Key for DR / Ključ za DR

Voditeljica projekta: Daniela Marčetić

Škola: Srednja škola Duga Resa

Facebook: https://www.facebook.com/Citrus-Opuzen-109370004625219

Instagram: https://instagram.com/citrus_opuzen?igshid=1392jpil1qmlf

YouTube: 

Odabrani projekt za istraživanje: KeyQ+: Culture and tourism as keys for quality cross border development of Italy and Croatia

Mrežna stranica: https://www.dunea.hr/nasi-projekti/554-promicanje-odrzivog-razvoja-prirodne-bastine-doline-neretve

Korisnik: AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre

Operativni program sufinanciranja: PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA

Područje ulaganja odabranog projekta: KULTURA I TURIZAM