Istraživanje: OUR SEASTEM

 

 

 

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

 

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: OUR SEASTEM

Pročitaj više

 

2. Analiza podataka

Infografika

 

Pročitaj više

3. Terensko prikupljanje podataka

Fotografija istraživanja:

 

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Fotografija istraživanja:

 

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: itandcroseastem@gmail.com

Mrežna stranica:https://itandcroseastem.wixsite.com/my-site

Naziv istraživanja: OUR SEASTEM

Voditeljica projekta: Tina Udović

Škola: Građevinska tehnička škola Rijeka

Facebook 

Instagram

Twitter

Tik tok

Odabrani projekt za istraživanje: “CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt”- CASCADE

Mrežna stranica: https://www.italy-croatia.eu/web/cascade

Vodeći partner: Regija Puglia (Italija)

Operativni program sufinanciranja: PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020

Područje ulaganja odabranog projekta: OKOLIŠ I KULTURA