Istraživanje: Port IT CROss the border

Skupinu PORT IT CROSS THE BORDER čini 9 učenika i učenica trećeg razreda Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar, smjer ekonomist. Voditeljica projekta je nastavnica Sandra Bijelić Pajović koja zajedno sa zamjenicom Tajanom Maričić provodi aktivnosti ASOC Interreg projekta u Školi otvorene kohezije. Partnerska škola u Italiji je Liceo di Giacomo Leopardi u Macerati, pod vodstvom kolegice Rita Morresi i Margherita Apolloni čiji drugi dio tima čini 18 učenika.

Za provedbu održavanja sata ASOC Interreg-a izdvojili su vrijeme tijekom regularne nastave, na satu razrednog odjela (SRZ), a ponekad i predsat.

Cilj projekta je povećati svijest lokalne zajednice o važnosti i mogućnostima financiranja održivih projekata kroz fondove EU. Osim toga, istraživanje će pokazati važnost prekogranične suradnje te skrenuti pažnju na potrebu za transparentnošću prilikom implementacije EU projekata.

Prvi sastanak s učenicima održan je 30. siječnja kada zajednički proučavaju ponuđene projekte i vrše pred-odabir dva projekta od interesa za istraživanje (Take it slow i Frameport). Prvi sastanak s talijanskom školom partnerom Liceo Giacomo Leopardi di Macerata održan je 31. siječnja 2023. u jutarnjim satima. Voditeljice talijanskog i hrvatskog tima iznijele su svoje prijedloge za projekt koji bio bio tema istraživanja i zajednički se dogovorili da će to projekt Framesport. „Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih malih luka“ (engl. „Framework Initiative Fostering the Sustainable Development of Adriatic Small Ports“) je projekt sufinanciran Programom prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. kao financijskim instrumentom Europske unije koji potiče europsku teritorijalnu suradnju dviju susjednih država članica uz obalu Jadranskoga mora. Njegovom provedbom razviti će se koordinirana inicijativa koja podržava integrirani i održivi razvoj malih luka, omogućavajući im da budu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja s obje strane Jadrana. Projekt obuhvaća realizaciju pilot aktivnosti na svim lokacijama na kojima su prisutni projektni partneri, odnosno u svim jadranskim talijanskim regijama i gotovo svim hrvatskim županijama koje imaju izlaz na more. Projekt uključuje različite aktivnosti koje su istovremeno i povezane, a tiču se specifičnih tema kao što su povezivost, okoliš i inovacija te za cilj imaju testirati nova rješenja za postojeće probleme i uputiti male luke u pravcu održivog razvoja.

Na osnovu ovih instrumenata, projektom se želi stvoriti strateški okvir koji će pružiti novi impuls manjim pomorskim čvorištima duž jadranskih obala i time obnoviti njihov značaj kao ekonomskih pokretača uključenih teritorija.

Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja članovi istraživačkog tima odabrali su projekt naziva PORTNERSHIP, aludirajući tako na partnerstvo i ključnu riječ projekta “luka/port.” Svoje istraživanje nazvali su „ PORT IT CROSS THE BORDER “, u čijem se nazivu skrivaju skrećenice IT za Italiju i CRO za Hrvatsku. Svrha istraživanja tima je potaknuti građane lokalne zajednice na veću angažiranost u građanskom praćenju projekata financiranih sredstvima EU-a u našoj županiji, ali i potaknuti aktivnosti vezane za pomorski promet u lokalnoj zajednici.

 

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

Na prvim sastancima voditeljice su educirale učenike o provedbi i cilju projekta, te su vrlo brzo podijelili uloge članovima našeg školskog tima. Učenici su istraživanjem naučili više o strukturi EU projekata, te kako pronaći putem interneta podatke koji su važni za projekt koji istražuju.

Učenici su naučili razvrstavati prikupljeni materijal u mape na zajedničkom Google disku radi što lakšeg pregleda, snalaženja i protoka informacija vezanih za projekt. Kroz aktivnosti vezane uz drugi zadatak, učenici su naučili što treba sadržavati i kako treba izgledati članak podatkovnog novinarstva.

Možda je dosad najvažniji korak za provedbu ovog projekta bilo povezivanje sa stručnjacima odnosno tajništvom Interreg Zadar, gospodinom Hrvojem Grancarićem iz zadarske Interreg podružnice. U sklopu domaće zadaće planiraju intervjuirati koordinatora projekta kojeg istražuju, zakazanog za 7. ožujka.

Na sastanku s partnerskom školom u Macerati, održanom 10. veljače za podijelili smo posao po ulogama ulogama i pronašli administrativne podatke o projektu, pretražili mrežna mjesta nadležnih institucija povezanih sa projektom Framesport, istražili sekundarne izvore podataka i pripremili sve što će nam trebati za sljedeću fazu u kojoj ćemo prikupljene podatke analizirati. Za voditelja projekta i istraživanja odabran je učenik Andrija Samardžija. Dizajner je Fabio Glavić. Osoba zadužena za društvene mreže, programiranje te dizajn je Noa Kužet Avdagić Osoba zadužena za predstavljanje priče i voditelj bloga su Lara Žigun, Lara Zbiljski i Marta Ćurko. Analitičari i programeri su Toni Jurjević i Milan Mičić. Partnerska škola izabrala je učenike iz svog tima na navedenim pozicijama, nakon čega su izradili zajednički google mail račun, te kreirali odvojene profile na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram kao i web stranicu.

„Sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija u našoj školi odvija se prema planu i bez problema. Odabrani učenici koji sudjeluju u projektu su proaktivni i zainteresirani za sadržaj koji obrađujemo.

 

 

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: PORT IT CROSS THE BORDER

Pročitaj više

 

2. Analiza podataka

Infografika

Pročitaj više

3. Terensko prikupljanje podataka

Fotografija istraživanja:

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Fotografija istraživanja

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: fport.project2023@gmail.com
Mrežna stranica: https://fportproject2023.wixsite.com/my-site
Naziv istraživanja: PORT IT CROSS THE BORDER
Voditeljica projekta: Sandra Bijelić Pajović
Škola: Ekonomsko birotehnička i trgovačka škola Zadar

 

Facebook
Instagram

 Twitter

 

Odabrani projekt za istraživanje: FRAMESPORT
Mrežna stranica: https://www.italy-croatia.eu/web/framesport
Vodeći partner:

CONSORTIUM FOR THE COORDINATION OF RESEARCH ACTIVITIES CONCERNING THE VENICE LAGOON SYSTEM

 

 

Operativni program sufinanciranja: PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA
Područje ulaganja odabranog projekta: Pomorski prijevoz