Druga ekonomska škola četverogodišnja je strukovna škola s iznimno dugom tradicijom od 138 godina, a nalazi se na Trešnjevci u Zagrebu, u neposrednoj blizini Trešnjevačkog placa, u Dobojskoj ulici br. 12.

Povijest Druge ekonomske škole započela je 1883. godine, kada je osnovana  Kraljevska trgovačka škola u Zagrebu. Njezin je rad, uz brojne promjene imena, spajanja i razdvajanja te mijenjanja lokacija, neprekinut do danas, a njezini su sljednici upravo zagrebačke ekonomske škole.

Pod današnjim imenom škola djeluje od 1991. godine, kada s osamostaljenjem Hrvatske dolazi i do ponovne reforme sustava obrazovanja te se 12. srpnja 1991. ukida Ekonomski obrazovni centar  i iz njega nastaju tri škole: Prva ekonomska škola, sa sjedištem u Medulićevoj 33, Druga ekonomska škola i IX. (opća) gimnazija, obje sa sjedištem u Dobojskoj 12.

Arhitektonski vrijedna i vrlo funkcionalna zgrada današnjeg sjedišta škole izgrađena je 1955. za potrebe tadašnje XII. i XIV. gimnazije. A tijekom godina izmijenilo se u zgradi još nekoliko gimnazija. Obrazovnom reformom 1977. godine ukinute su gimnazije i zgrada današnje škole postaje sjedište Centra za odgoj i obrazovanje ekonomskih djelatnika za organizaciju i informatiku (kasnije Ekonomski obrazovni centar Boris Kidrič).

Drugu ekonomsku školu pohađa skoro 600 učenika u 22 razredna odjeljenja, smjera ekonomist. Od prošle školske godine upisujemo po jedan sportski razred u svakoj generaciji, također smjer ekonomist. Nastava se odvija u 25 učionica te u specijaliziranim učionicama za biologiju, kemiju, poslovne komunikacije, informatiku i vježbeničku tvrtku. Uz školu se nalazi dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu te višenamjensko školsko igralište. Škola ima i pjevaonicu, a školska knjižnica raspolaže s oko 4.000 knjiga. U dvorištu škole nalazi se veliki park u kojem se može održavati nastava na otvorenom.

Moto škole je „Učimo biti kreativni, poduzetni, odgovorni i uspješni.“ Škola je društveno usmjerena, otvorena prema partnerskoj suradnji s učenicima, roditeljima, lokalnom zajednicom i ostalim dionicima u okruženju. Potiče dinamičnu terensku i izvanučioničnu nastavu (posjeti i suradnja s državnim institucijama, ekonomskim ustanovama, fakultetima, školama, muzejima i sl. kao sastavni dio nastavnog procesa; upoznavanje hrvatske i europske povijesne i kulturne baštine kroz brojne izlete tijekom četverogodišnjeg programa).

U školi se provode brojne aktivnosti u kojima učenici rado sudjeluju. Učenici redovito sudjeluju u natjecanjima u disciplini Poduzetništvo i disciplini Računovodstvo, Sajmu vježbeničkih tvrtki, natjecanjima iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike, Geografije, Prve pomoći, Lidranu, svim natjecanjima u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. Zahvaljujući brojnim vrhunskim sportskim rezultatima škole na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima, škola je prepoznata kao škola u kojoj se posebno njeguje i cijeni sport i zdravi način života. Veliki broj učenika uključuje se u školske sportske aktivnosti kao npr. nogomet, rukomet, odbojka, košarka, vaterpolo, atletika, stolni tenis, badminton, plivanje, ples…

Škola sudjeluje i u humanitarnim aktivnostima kao što su: “Solidarnost na djelu – Zagrepčani Zagrepčanima”, “Dobrovoljno darivanje krvi” u organizaciji Crvenog križa Zagreb,  Caritasova akcija „Za 1000 radosti“, organizacija manifestacije „Dani kruha“ kada se prikupljenim novčanim iznosom kupuje hrana za Pučku kuhinju Majke Terezije, posjeti domovima za nezbrinutu djecu. U provođenju humanitarnih akcija sudjeluju članovi Volonterskog kluba Druge ekonomske škole.

Putem sljedećih programa sudjeluje u programima za promicanje zdravlja i prevenciju ovisnosti: školski program „ZDRAVO“, obuka prve pomoći u školi te napredni tečaj prve pomoći u Novom Vinodolskom, sudjelovanje u programu prevencije ovisnosti: „Ne, zato jer ne“ i „Sigurnost u prometu“ Policijske uprave Zagrebačke.

U organizaciji Hrvatskog prirodoslovnog društva (HPD) učenici sudjeluju u aktivnostima projekta “Mislim zeleno” Mladih čuvara prirode, također škola organizira ekološke radionice u sklopu Projektnog dana škole.

PROJEKTI

Učenici i nastavnici škole sudjelovali su i trenutno sudjeluju u mnogim domaćim i međunarodnim projektima. Prethodnih godina sudjelovali su u projektima: „Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce“, „Kultura turizma“, „Your Europe, your say“, „Imam znanje, imam struku – do EU prilika u punom trku“, „Ready4tomorrow“, a trenutno sudjeluju u projektima: „DIGI4Teach“, „Dani baštine i turizma“, „Build up yourself“, kao i u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“.