Gimnazija Pula je četverogodišnja općeobrazovna škola koja ima dugačku tradiciju, preko 70 godina neprekidnog rada u zgradi staroj preko sto godina. U školi postoje tri smjera: opća gimnazija, jezična gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija. Gimnazijski programi prvenstveno pripremaju polaznike za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

Misija je Gimnazije Pula biti zajednica koja uči u pozitivnom ozračju, zadovoljava potrebe i razvija potencijale svakog učenika uz korištenje različitih metoda i oblika rada te strategija učenja i podučavanja. Školski kurikulum bogat je raznovrsnim izvannastavnim aktivnostima i projektima, dopunskom i dodatnom te izbornom i fakultativnom nastavom (građanski odgoj, medijska kultura, socijalna ekologija i drugi predmeti), u skladu sa smjernicama Nacionalnog obrazovnog kurikuluma. Škola potiče učenike da aktivno sudjeluju u zagovaranju i zaštiti ljudskih prava, važan joj je razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja te njihovo osposobljavanje za daljnji studij i rad.

Škola ima Učeničku zadrugu, Udrugu alumnija, Učenički servis te sudjeluje u brojnim projektima, događajima, natjecanjima i razmjenama. Više o svemu pogledajte na mrežnoj stranici: gimnazijapula.hr