Ekonomska i trgovačka škola u Čakovcu utemeljena je 1921. godine pod nazivom „Kraljevska dvorazredna trgovačka škola“ te ove godine obilježava svoju stotu obljetnicu.

Škola je osnovana na inicijativu građana u sredini s razvijenim obrtom, trgovinom, počecima industrije, dobrom prometnom povezanošću te značajnim intelektualno – kulturnim krugom kao nositeljem razvoja školstva. U tadašnjem Čakovcu, koji je imao tek status trgovišta (gradom postaje tek 1934.), osjećao se snažan gospodarski i poduzetnički duh i skromni počeci škole jamčili su sigurnu budućnost. Nove stranice u povijesti škole bilježe se s otvaranjem nove školske zgrade u rujnu 1961. godine gdje se nastava odvija sve do danas. Kroz godine rada mijenjala je ime i broj razrednih odjeljenja, a naziv Ekonomska i trgovačka škola Čakovec ponosno nosi od 1991. godine.

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec povezana je sa svim srednjim ekonomskim školama u Republici Hrvatskoj, a potporu u svom radu nalazi u gospodarskim strukturama Međimurja, strukovnim udrugama i institucijama. U školi se obrazuju učenici za zanimanja ekonomist, komercijalist, upravni referent, hotelijersko-turistički tehničar, komercijalist – odjel za sportaše, prodavač i administrator.

Učenici redovito, svake godine, sudjeluju na natjecanjima školske, međužupanijske i državne razine i ostvaruju izvanredne rezultate, a posebno iz strukovnog dijela natjecanja Poduzetništvo i Hotelijersko-turističkog poslovanja gdje redovito bilježe prva mjesta na državnoj razini.

PROJEKTI

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec sudjeluje u mnogobrojnim projektima. Neki od projekata su:

  1. Socijalno poduzetništvo – Nove kompetencije komercijalista 2015. – Europski socijalni fond s ciljem razvoja ljudskih potencijala u području obrazovanja, vještina i cjeloživotnog učenja cilj projekta je bio  modernizirati postojeći strukovni kurikulum za zanimanje komercijalist sa naglaskom na socijalno i društveno poduzetništvo, uvođenjem suvremenih i inovativnih procesa, sadržaja, metoda i aktivnosti s ciljem stjecanja relevantnih kompetencija učenika srednjih strukovnih škola i povećanja njihove zapošljivosti
  2. 1, 2, 3… PALIM LAMPICU 2018./2019. koji je  razvio sustav podrške darovitim učenicima, nositelj projekta je bila Međimurska županija, a financiran je  sredstvima Europskog socijalnog fonda, u okviru programa učinkoviti ljudski potencijali
  3. Erasmus + projekti  i projekti Agencije za mobilnost i programe EU od  2013. do 2020. godine
  4. projekt Comenius multilateralna školska partnerstva – učenice i profesorice ETŠ-a u sklopu projekta Comenius boravile  na francuskom otoku Réunionu
  5. The mobility bridge I – učenici hotelijersko turističkog  i komercijalnog smjera obavljali stručnu praksu na Malti
  6. The mobility bridge II – učenici škole na stručnoj praksi na Malti Gozo – Island of calypso
  7. The mobility bridge III – učenici škole na stručnoj praksi na Malti i stručnoj praksi u   Ingolstadtu i Frankfurtu
  8. Erasmus + ključna aktivnost 2: školska partnerstva, Agencija za mobilnost i programe EU- 2020./2021.
  9. Međunarodni projekt – I TEKNO POSITIV – projekt se još uvijek provodi s zemljama partnerima Francuskom i Italijom s ciljem  usvajanje znanja i stjecanje vještina vezanih uz područje društveno odgovornog poslovanja tvrtki, uporabe engleskoga jezika u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji i uporabe IKT-a

Baštineći stoljetnu tradiciju, u sadašnjosti je škola prepoznatljiva, osim po izuzetnim postignućima, i po otvorenosti za nove metode i pristupe u poučavanju, po proaktivnosti i  sustavnom njegovanju onog kreativnog i inovativnog.