Istraživanje Škola za STEM i STEM za školu

 

Istraživačku skupinu MarulSTEMci  čini 25 učenika i učenica drugih, trećih i četvrtih razreda fakultativne nastave nastale iz projekta Moderne kompetencije za modernu gimnaziju IV. gimnazije „Marko Marulić“ iz Splita. Rad učenika i učenica na projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ prate i njime koordiniraju voditeljica projekta Natalija Palčić i zamjenica voditeljice projekta Katarina Žanetić.

Učenici IV. gimnazije „Marko Marulić“ inspirirani pričom o nastanku projekta Moderne kompetencije za modernu gimnaziju te istraživanjem o istom razgovorom sa svojim nastavnicima, zapitali su se koje sve mogućnosti pruža Projekt te koji su mehanizmi praćenja njegove provedbe, čime su primijenili temeljna znanja usvojena na izbornom predmetu Politika i gospodarstvo. Za svoje istraživanje, stoga su odabrali upravo projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“ čiji je cilj razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje s naglaskom na stjecanje dodatnih kompetencija u prioritetno odabranom STEM području.

Svoje istraživanje započeli su proučavanjem projektne dokumentacije koja se nalazi u njihovom školskom Arhivu, službenim i društvenim mrežnim stranicama i analiziranjem javno dostupnih podataka o Projektu te odlučili kreirati cjeloviti obrazac podataka glede primjene, rezultata i utjecaja kohezijske politike Europske unije i izvršenje ciljeva projekta na školskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Projekt promiče fakultativnu nastavu koja uključuje nove predmete kao što su: Mikroelektronika u fizici, Zvuk i biofizika zvuka, Eksperimentarij, Nutricionizam te Mediteranska prehrana.

Rad istraživačkog tima MarulSTEMci pod nazivom „Škola za STEM i STEM za školu“ usmjeren je na prikupljanje i analizu dostupnih informacija i dokumenata o načinu korištenja javnog novca, načinu upravljanja projektnim novcem, jesu li se poštivali zadani rokovi za sastavljanje kurikuluma i provedbu u nastavi, kako je protekla suradnja s partnerima i komunikacija s učenicima, te kakve dugoročne posljedice ima provedba nastave na učenike koji je pohađaju. MarulSTEMci će tijekom svojeg istraživačkog rada istražiti koja je važnosti STEM predmeta za gimnazije, na što je utrošen novac iz EU fondova, tko je obavio radove na materijalnim dobrima pribavljenim financijama Projekta, koji je dugoročni utjecaj pohađanja fakultativnih STEM predmeta u gimnaziji, na koji bi se način mogli stvoriti novi kurikuli na temeljima Projekta, kako ti fakultativni predmeti utječu na sliku škole u javnosti te je li uvođenje tih inovativnih kurikuluma utjecalo na podizanje kvalitete nastave. Podatke planiraju prikupljati kontaktiranjem svih dionika projekta i zatim napraviti intervju kojim će se doći do više podataka o samoj provedbi i učincima.

Smjernice i istraživačka pitanja:

Koja je važnost STEM predmeta za gimnazije?

Na što je utrošen novac iz EU fonda?

Tko je obavio radove na materijalnim dobrima pribavljenim financijama Projekta?

Koji je dugoročni utjecaj pohađanja fakultativnih STEM predmeta u gimnaziji?

Na koji način bi se mogli stvoriti novi kurikuli na temeljima Projekta?

Što učenici očekuju izborom tih fakultativnih predmeta?

Što utječe na opstanak tih predmeta u ponudi škole?

Tko je partner škole u tom projektu?

U čemu je važnost provedbe ovih fakultativnih predmeta u kurikulumu škole?

Tko je nositelj tih fakultativnih predmeta?

Kakva je povratna informacija o zadovoljstvu učenika tim fakultativnim predmetima?

Kako ti fakultativni predmeti utječu na sliku škole u javnosti?

Je li uvođenje tih inovativnih kurikuluma utjecalo na podizanje kvalitete nastave?

Koliki je interes učenika za odabir tih predmeta?

Na koji se način promoviraju ti programi učenicima?

„Budući da imam jako puno iskustava u radu s učenicima na projektnoj nastavi nisam mogla ne primijetiti razliku u učeničkoj motivaciji tijekom uvodnog dogovora o izboru projekta i tijekom rada na prvoj fazi projekta. Pandemijski uvjeti koji su doveli do online škole i preporuke o što manjem opsegu kretanja i fizičkog komuniciranja učenika s drugima, naš su rad kanalizirali s smjeru rada na projektu koji nam je, na određeni način, blizak i poznat.”, rekla je voditeljica projekta, profesorica Natalija Palčić.

 

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

Istraživački ASOC tim MarulSTEMci provodi istraživanje pod nazivom Škola za STEM i STEM za školu. Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja odabrali su projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ čija je provedba završila 2016. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. godine. ASOC istraživači smatraju da je Projekt od iznimne važnosti za budućnost narednih generacija, jer smatraju da inovativni načini poučavanja pridonose aktualizaciji i približavanju modernog načina razmišljanja koji omogućuje bolju uključenost na tržištu rada. Cilj Projekta jest razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje s naglaskom na stjecanje dodatnih kompetencija u prioritetno odabranom STEM području.

 

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: Škola za STEM i STEM za školu

 

Pročitaj više

2. Analiza podataka

Infografika: Infografika projekta MKMG

Pročitaj više

3. Terensko prikupljanje podataka

Fotografija istraživanja: Provedba fakultativnih kurikuluma u IV. gimnaziji „Marko Marulić“

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: marulstemci@gmail.com

Mrežna stranica: http://gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/marulstemci_1

Naziv istraživanja: ŠKOLA ZA STEM I STEM ZA ŠKOLU

Voditeljica projekta: NATALIJA PALČIĆ

Škola: I GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ

Facebook: https://www.facebook.com/marulstem/

Instagram: https://instagram.com/marulstemci?utm_medium=copy_link

Twitter: https://twitter.com/home?lang=en

Stranica: http://gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/marulstemci_1

Odabrani projekt za istraživanje: MODERNE KOMPETENCIJE ZA MODERNU GIMNAZIJU

Mrežna stranica: http://www.gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/skola/projekt_moderne?news_hk=5773&news_id=694&mshow=1434

Korisnik: I GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ

Operativni program sufinanciranja: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007. – 2013

Područje ulaganja odabranog projekta: JAČANJE LJUDSKOG KAPITALA U OBRAZOVANJU, ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU