Istraživanje Nova nada staroga grada!

 

Istraživačku skupinu Ekonomska garda čini 20 učenika i učenica drugih i trećih razreda Ekonomske i trgovačke srednje škole Čakovec, usmjerenja ekonomist i hotelijersko-turistički tehničar. Rad učenika i učenica na projektu „U školi Otvorene Kohezije, ASOC“ prate i njime koordiniraju voditeljica projekta, profesorica Tatjana Frančić-Mikulić, te zamjenica voditeljice projekta, profesorica Elena David.

Nakon prve mrežne edukacije i proučavanja dostupnih materijala voditeljice su krenule u osmišljavanje strategije rada, s obzirom da se zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta nastava odvija online. Svi materijali su sumirani u PowerPoint prezentaciji zbog lakšeg rukovanja tijekom komunikacije putem aplikacije Zoom. Na prvom sastanku ASOC tima tijekom mjeseca travnja članovi su bili upoznati s projektom „U školi otvorene kohezije, ASOC“ i svim budućim planiranim aktivnostima. Rad tima organiziran je preko aplikacije Yammer kojom se članovi i članice tima služe za dogovaranje sastanaka i razmjenu važnih informacija između sastanaka i Zooma za održavanje edukativnih satova i radionica.

Prije odabira projekta za istraživanje tim je istražio koji se projekti provode na području Međimurske županije te su u suradnji s regionalnim koordinatorom, Regionalnom razvojnom agencijom Međimurja (REDEA) odabrali projekt „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine“. Istraživanje ASOC tima odabranog projekta ima naziv „Nova nada Staroga grada!“.

Ekonomska garda će tijekom svojeg istraživanja projekta „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine“ analizirati javno dostupne podatke o Projektu svi članovi tima podijelili su uloge prema vrsti podataka koje će istraživati i analizirati. S ciljem da zainteresiraju sve ciljne skupine da posjećuju Muzej nematerijalne baštine – Riznica Međimurja i tako doprinesu pozicioniranju i boljoj posjećenosti turističke destinacije Međimurja. Svrha istraživanja Ekonomske garde je potaknuti građane lokalne zajednice na veću angažiranost u građanskom praćenju projekata financiranih sredstvima EU-a u Međimurju.

„Učenici zbog prirode obrazovnih programa koje pohađaju imaju zavidnu razinu poznavanja EU fondova, što uvelike doprinosi njihovoj zainteresiranosti i angažmanu u provođenju projekta. Motivirani su i raduju se svakom novom zadatku i znanju koji će steći.“ opisala je svoj tim voditeljica projekta Tatjana Frančić-Mikulić.

 

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

Istraživački ASOC tim Ekonomska garda provodi istraživanje pod nazivom Nova nada Staroga grada!. Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja odabrali su projekt Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Staroga grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine čija je provedba završila prošle godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Projekt predstavlja najveće ulaganje iz Europskih fondova u kulturnu baštinu Međimurja, a ASOC istraživači također smatraju da je Projekt od iznimne važnosti za Međimursku županiju jer za cilj ima stvaranje kulturno-turističkog proizvoda u obliku nematerijalne baštine Međimurja čime će bogata povijest Međimurja biti predstavljena na jednom mjestu.

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: Nova nada Staroga grada!

Pročitaj više

2. Analiza podataka

Infografika: Ciljevi projekta

Pročitaj više

 

3. Terensko prikupljanje podataka

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: ekonomskagarda@gmail.com

Mrežna stranica: https://www.facebook.com/Ekonomska-garda-101197542126247

Naziv istraživanja: NOVA NADA STAROGA GRADA!

Voditeljica projekta: TATJANA FRANČIĆ-MIKULIĆ

Škola: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Facebook: https://www.facebook.com/Ekonomska-garda-101197542126247

Instagram: https://www.instagram.com/ekonomska.garda/

TikTok: https://www.tiktok.com/@ekonomskagarda?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en

Odabrani projekt za istraživanje: REKONSTRUKCIJA I REVITALIZACIJA FORTIFIKACIJE STAROG GRADA ČAKOVEC U MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE

Mrežna stranica: https://medjimurska-zupanija.hr/2017/12/13/naziv-projekta-kk-06-1-1-01-0049-rekonstrukcija-i-revitalizacija-fortifikacije-starog-grada-cakovec-u-muzej-nematerijalne-bastine/

Korisnik: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA


Operativni program sufinanciranja: OPERATIVNI PROGRAM ‘KONKURENTNOST I KOHEZIJA’ 2014.-2020.

Područje ulaganja odabranog projekta: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA