Istraživanje Tragovima prošlosti do europske budućnosti

 

Istraživačku skupinu Isidor’s Investigators čini 18 učenika i učenica drugih i trećih razreda usmjerenja ekonomist Srednje škole Isidora Kršnjavoga iz Našica. Rad učenika i učenica na projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ prate i njime koordiniraju voditeljica projekta Tanja Horvat te zamjenica voditeljice projekta Lidija Lovrić.

Učenici Srednje škole Isidora Kršnjavoga u ovaj projekt upustili su se prvenstveno zbog želje da nauče nešto više o kohezijskoj politici EU. Za europske fondove i kohezijsku politiku svi učenici su čuli, ali su znali vrlo malo. O samom projektu ASOC nisu znali gotovo ništa do sudjelovanja na Uvodnoj konferenciji 19. 3. 2021., s konferencije osim što su saznali svrhu projekta i smjer aktivnosti, najzanimljivije im je bilo vidjeti priloge o rezultatima istraživanju u Pilot projektu. Na prvom zajedničkom sastanku uz pomoć voditeljica učenici i učenice proučili su edukativne materijale Lekcije 1 te raspravljali o promjenama koje se događaju u njihovom gradu zahvaljujući korištenju sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova te kako i koliko ona pridonose kvaliteti života građana, a samim tim i ekonomskom razvoju. Članovi tima Isidor’s Investigators nakon što su istražili projekte koji se provode na području Osječko-baranjske županije suzili su prijedloge na 3 projekta te jednoglasnom odlukom odabrali projekt Grada Našica „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ za praćenje. Svoje istraživanje započeli istraživanjem mrežnih stranica i kontaktiranjem drugih stručnjaka s njihovog regionalnog područja kao što su EDIC centar Osijek, NARA Našice te sam Grad Našice.

Rad istraživačkog tima Isidor’s Investigators pod nazivom „Tragovima prošlosti do europske budućnosti“ usmjeren je planom praćenja projektnih aktivnosti: obnove i revitalizacije kulturne baštine, razvoja kulturno-znanstvenih, edukativnih i interpretativnih sadržaja u funkciji razvoja turizma temeljenog na kulturnoj baštini, razvoja pratećih turističkih sadržaja, osiguranja adekvatnog pristupa kulturnim dobrima i pratećim sadržajima, aktivnostima promocije, marketinga i brendiranja kulturne baštine čiji će ishod biti vrijedan napora unesenog u postojanost Projekta koji su odabrali za praćenje. Cilj istraživanja koje će provesti je doprinijeti društveno-gospodarskom održivom razvoju područja Grada Našica.

Isidor’s Investigators će tijekom svojeg istraživačkog rada istražiti što se sve poduzelo kako bi se dvorac rekonstruirao, kako su utrošena dobivena financijska sredstva, jesu li realizirane aktivnosti projekta i postignuti ciljevi, koji su dosadašnji postignuti rezultati provedbe projekta „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog I Malog“, kako su građani i šira javnost reagirali na projektne aktivnosti, koje su koristi za ciljnu skupinu, ali i širu zajednicu provedbom ovog projekta. Podatke planiraju prikupljati provedbom anketnog ispitivanja i intervjuiranja lokalnog stanovništva svih dobnih struktura koji su bili obuhvaćeni projektom, intervjuima s prijaviteljima i partnerima na projektu, novinarima, uglednim građanima Grada te posjetiteljima.

„Najzanimljiviji i najdinamičniji dio posla je bio izraditi identitet ASOC tima pri čemu su učenici pokazali puno entuzijazma i kreativnosti. Nisu željeli koristiti ničije usluge jer su smatrali da se tako marginalizira njihova uloga.“, naglasila je voditeljica projekta, profesorica Tanja Horvat.

 

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

Istraživački ASOC tim Isidor’s Investigators provodi istraživanje pod nazivom Tragovima prošlosti do europske budućnosti. Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja odabrali su projekt „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ čija je provedba još u tijeku. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. godine. ASOC istraživači smatraju da je Projekt od iznimne važnosti za opstanak kulturne baštine Grada Našica, a cilj Projekta jest potaknuti na kritičko promišljanje o mogućnostima  trošenja novca iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te izazvati osjećaj opravdanosti realizacijom  projekta u društvenom, ekonomskom i kulturnom smislu.

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: Tragovima prošlosti do europske budućnosti

Pročitaj više

2. Analiza podataka

Infografika: Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Pročitaj više

3. Terensko prikupljanje podataka

Fotografija istraživanja: Tragom informacija

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: izidorovi.istraživaci@gmail.com

Mrežna stranica: https://padlet.com/isidorsinvestigators/om3zsy64p9qzj83z

Naziv istraživanja: TRAGOVIMA PROŠLOSTI DO EUROPSKE BUDUĆNOSTI

Voditeljica projekta: TANJA HORVAT

Škola: SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE

Facebook: https://www.facebook.com/isidors.investigators

Instagram: instagram.com/isidors.investigators

Stranica: https://padlet.com/isidorsinvestigators/zj8ookar42cet9cr

Odabrani projekt za istraživanje: REKONSTRUKCIJA DVORACA PEJAČEVIĆ – VELIKOG I MALOG

Mrežna stranica: https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5459-javna-nabava-gra%C4%91evinski-radovi-na-sanaciji-i-rekonstrukciji-dvorca-peja%C4%8Devi%C4%87-velikoga-u-na%C5%A1icama.html

Korisnik: GRAD NAŠICE
Operativni program sufinanciranja: OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.“

Područje ulaganja odabranog projekta:

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA