Istraživanje Kulterra: renovacijom kaštela do razvoja lokalne zajednice?

Istraživačku skupinu Kaštelovci čini 5 učenica drugih i trećih razreda Gimnazije Pula. Rad učenica na projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ prate i koordiniraju voditelj projekta Marko Kalčić te zamjenik voditelja projekta Nikola Vujačić.

Učenice Gimnazije Pula s radom na projektu krenule su s malim zakašnjenjem u odnosu na ostale timove, ali su svakodnevnim sastancima nadoknadile i provele sve tražene aktivnosti. Na jednom od uvodnih predavanja imale su priliku upoznati rad Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ te što je to kohezijska politika, koji su operativni programi i fondovi iz kojih se mogu financirati projekti na raspolaganju Hrvatskoj prezentirani od strane Antonie Dušman Zović te Ivane Jugovac. Članice tima Kaštelovci za svoje istraživanje odabrale su projekt  općine Svetvinčenat „Kulterra – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa“, a svoje istraživanje započele su pretraživanjem mrežnih stranica gdje su pronašle informacije o projektu te što sve ulazi u pisanje i stvaranje istog. Raspravljale su o tome koje se promjene događaju u općini Svetvinčenat zahvaljujući sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te kako i koliko ulaganja iz europskih fondova pridonose kvaliteti života građana, a samim time i kulturnoj baštini.

Rad istraživačkog tima Kaštelovci pod nazivom „Kulterra: renovacijom kaštela do razvoja lokalne zajednice“ razrađen je planom istraživanja na tri glavna cilja: istraživati projekt kako bi se educirali i razumjeli što sve ulazi u pisanje i stvaranje projekta, potaknuti javnost i mlade da nauče više o Svetvinčentu i Buzetu te povijesti kaštela, te na kraju istražiti rezultate projekta, odnosno što je napravljeno i kako je to poboljšalo život u lokalnoj zajednici, gospodarski rast i razvoj.

Kaštelovci će tijekom svojeg istraživačkog rada istražiti što se sve poduzelo kako bi se kaštel rekonstruirao, kako su utrošena dobivena financijska sredstva, jesu li realizirane aktivnosti projekta „Kulterra: renovacijom kaštela do razvoja lokalne zajednice“, kako su građani i šira javnost reagirali na projektne aktivnosti, koje su koristi za ciljnu skupinu, ali i širu zajednicu provedbom ovog projekta. Podatke planiraju prikupljati provedbom anketnog ispitivanja i intervjuiranja lokalnog stanovništva intervjuima s prijaviteljima i partnerima na projektu.

„Veselimo se radu dalje, veselimo se istraživanju, učenice su jako dobro reagirale iako stižu kako stižu, ali mislim da nam je sada svima tako. “, rekao je voditelj projekta profesor Marko Kalčić.

 

TIJEK ISTRAŽIVANJA GRAĐANSKOG PRAĆENJA

Istraživački ASOC tim Kaštelovci provode istraživanje pod nazivom Kulterra: renovacijom kaštela do razvoja lokalne zajednice. Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja odabrali su projekt „Kulterra- Revitalizacija kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa“ čija je provedba završila 2019. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020. ASOC istraživači smatraju da je Projekt od iznimne važnosti za razvoj kulturne baštine Istarske županije te su za cilj odredili istraživati projekt kako bi se educirali i razumjeli što sve ulazi u pisanje i stvaranje, potaknuti javnost i mlade da nauče više o Svetvinčentu i Buzetu te povijesti kaštela, te saznati kakvi su bili rezultati projekta, odnosno što je napravljeno i kako je to poboljšalo život u lokalnoj zajednici, gospodarski rast i razvoj.

 

1. Planiranje istraživanja i prikupljanje podataka

Istraživanje: Kulterra: renovacijom kaštela do razvoja lokalne zajednice

 

Pročitaj više

2. Analiza podataka

Infografika: Kulturni razvoj Svetvinčeta i Buzeta

Pročitaj više

3. Terensko prikupljanje podataka

Fotografija istraživanja: Uspješnost provedbe projekta „Kulterra“

Pročitaj više

4. Predstavljanje provedenog istraživanja (Storytelling)

Pročitaj više

Adresa elektroničke pošte: kastelovci@gmail.com

Mrežna stranica: /

Naziv istraživanja: KULTERRA: RENOVACIJOM KAŠTELA DO RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Voditeljica projekta: MARKO KALČIĆ

Škola: GIMNAZIJA PULA

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068022875212

Odabrani projekt za istraživanje: KULTERRA – REVITALIZACIJA ISTARSKIH KAŠTELA MOROSINI – GRIANI I PETRAPILOSA

Mrežna stranica: https://www.istriancastles.com/kulterra

Korisnik: OPĆINA SVETVINČENAT
Operativni program sufinanciranja: OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014.- 2020.

Područje ulaganja odabranog projekta: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA